• Прилагане на адаптирана образователна програма за деца със специални образователни потребности, в частност за деца с разстройства от аутистичния спектър

 

Проектът е със срок 27 месеца, финансиран от Министерство на образованието и науката, Столична община, собствено участие и дарения.

Основната цел на проекта е да се създаде образователно звено към училище, където да се апробира адаптирана образователна програма за деца с РАС.

 Дейностите, заложени по проекта са : Провеждане на проучване, обучение на терапевти и следдипломна квалификация в избраните след проучването програми, създаване на образователно звено към училище, 4-месечно пилотно и следобедно звено под формата на допълваща иновативна занималня.

 След извършване на първата дейност - Проучване , беше избрана една водеща програма за адаптиране - Ефективен Комуникационен Модел с автор Ана Лоининг.

 Програмата се основава на 4 терапии, по които Ана е сертифициран терапевт и практикува програмата си вече 19 години в Дубай: ABA, CLM, TEACCH и CARD.

 Цялата система на обучение е разработена на основа, която следва принципите и езиково- говорни норми, които децата трябва да придобият поетапно в процеса на обучение.

Системата включва: обследва се входното ниво на децата и на база резултатите от теста се подготвя индивидуална програма за всяко дете. Тя включва изграждането на 7 репертоара - Участие ( учител-дете, индивидуална работа, без насоки участие в игра, участие с друго дете), Решаване на Проблема искане, опериране, Наблюдение- имитация и сортиране, Слушател- следващ инструкции, Пишещ, Четящ, Говорящ.

 Входният тест е 1 логопедичен час и поставя детето на специфичен урок от методиката ( общо уроците са 32, необходими за встъпване на детето в масово училище).

 Ефективен Комуникационен Модел е базиран изцяло на база наблюдение на уменията и действията, или съответната адекватна реакция. която е изпълнена от децата по инструкция на терапевта.