ПАРТНЬОРИ

Министрество на образованието и науката - Приобщаващо образование 

 https://www.mon.bg/bg/100379

Регионален  център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София - град 

 http://www.rcsf.bg/

Столична община 

 https://www.sofia.bg/

Нов Български Университет (София)

https://www.nbu.bg/

Ноу-хау център

https://knowhowcentre.nbu.bg/

Център за върхови постижения на CLM, Отдел на Tucci Learning Solutions Inc.